Tư vấn luật hàng hải và an toàn hàng hải

Trong bối cảnh ngành Hàng hải cam kết mở cửa hội nhập toàn diện vào hoạt động kinh tế hàng hải toàn cầu, chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2020 cũng xác định kinh tế biển từ sau năm 2020 là ngành kinh tế giữ vị trí số một Quốc gia.

tl_files/Upload-here/DICH VU/tu-van-luat-hang-hai-va-an-toan-hang-hai.jpg

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường hàng hải Bộ luật Hàng hải Việt Nam là cơ sở đột phá, đưa kinh tế biển Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ luật Hàng hải Việt Nam, cùng với những quy định mang tinh thần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, đã đưa ra những chính sách mang tính đột phá, khắc phục những bất cập hiện tại.

Khi cần giải đáp về Bộ luật Hàng hải Việt Nam cũng như những an toàn trong ngành hàng hải hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn hướng dẫn tốt nhất về các vấn đề pháp luật mà bạn đang quan tâm.

Trở lại