Cung cấp thiết bị hàng hải

Cung cấp thiết bị hàng hải

Cung cấp thiết bị hàng hải

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT SSC chuyên cung cấp các trang thiết bị của ngành hàng hải như thiết bị quan sát quang điện từ, các thiết bị sonar đo tốc độ âm, sonar đa tia, đơn tia, sonar đo độ mặn và độ đục của nước biển, bộ đàm, la bàn, mỏ neo, áo phao...

0908 944 022  0908 944 022  0908 944 022